Pasākumu afišas
Izstāde "Ziemeļu dimensija"
25.11.2020 - 03.01.2021
Jūrmalas pilsētas muzejs
Interaktīvā izstāde bērniem “Saulains stūrītis”
09.09.2020 - 28.02.2021
Aspazijas māja, Z.Meierovica prospekts 18/20
1 / 4
decembris 2020
27 oktobris
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par Pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi" 2020 gada budžeta grozījumiem

G.Lasis

 1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

E.Venters

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes īstenotā projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 2021.gada budžeta pieprasījumu

E.Bučs

 1.  

Par      Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu

A.Sapronovs

27 oktobris
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par 2015.gada 15.septembra līguma Nr. 1.2-16/1381 par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu ar autobusiem Jūrmalas pilsētas maršrutu tīkla pilsētas nozīmes maršrutos izpildi un turpmāko rīcību

G.Ose

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2020.gada budžeta grozījumiem programmā “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi”

I.Šponberga

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstība nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu programmā “Sabiedriskā transporta organizēšanas pasākumi”

 

27 oktobris
otrdiena
11.00
Finanšu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

G.Truksnis

 1.  

Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projekta nodaļas (Būvniecības daļas) 2020.gada budžeta izmaiņām (Ceļu fonda izlietojuma programma)

B.Birzniece

 1.  

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “Eiropas jaunieši DOMĀ. DARA. ZINA. IZVĒRTĒ” īstenošanu

A.Bruņeniece

 1.  

Par Eiropas Savienības Erasmus + programmas pamatdarbības Nr.2 (KA2) skolu apmaiņas partnerību projekta “ĻAUJ MAN DZĪVOT UN ES DZĪVOŠU, UN PASAULE DZĪVOS” īstenošanu

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 25.jūlija lēmumā Nr.327 “Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 1.pamatdarbības (KA1) “Mācību mobilitātes skolu sektorā” projekta “Solis tuvāk nākotnes skolai” īstenošanu”

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.57 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

I.Brača

 1.  

Par Budžeta nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījuma atbalstīšanu

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par Personāla nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Administratīvi juridiskās pārvaldes Administratīvās nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Kalvāne

 1.  

Par Administratīvi juridiskās pārvaldes Kancelejas 2021.gada budžeta pieprasījumu

A.Mieze

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes Īpašumu pārvaldes Nodokļu nodaļas budžeta pieprasījumu 2021.gadam

A.Lindermane

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas 2021.gada budžeta pieprasījumu

U.Bēniņš

27 oktobris
otrdiena
12.00
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” 2020.gada pamatbudžeta, mērķdotācijas un maksas pakalpojuma tāmēs

Ē.Krēsla

 1.  

Par 2020.gada budžeta grozījumiem Slokas pamatskolai

G.Miķelsons

 1.  

Par maksas apstiprināšanu darbinieku ēdināšanai Sākumskolā „Ābelīte”

N.Zarāne

 1.  

Par Sākumsskolas "Ābelīte" 2020.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Jofe

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” 2021.gada budžeta pieprasījumu

M.Šteimane

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Aroniete

 1.  

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta „Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Taranda

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (Jūrmalas BJIC) 2021.gada budžeta pieprasījumu

E.Majore

 1.  

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas budžeta pieprasījuma 2021.gadam apstiprināšanu

G.Liepiņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas 2021.gada budžeta pieprasījumu

G.Kļava

 1.  

Par Kauguru vidusskolas 2021.gada budžeta pieprasījumu programmai "Brīvpusdienu nodrošināšanai"

Z.Tarasenko

 1.  

Par „Jūrmalas pilsētas muzeja” iestādes darbības nodrošināšanas 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Baumane

 1.  

Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Ārējo sakaru un protokola nodaļas (ĀSPN) 2021.gada budžeta pieprasījumu programmā “Kultūra un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”

I.Ķelpe

27 oktobris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75
27 oktobris
otrdiena
14.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5