Pasākumu afišas
Izstāde "Ziemeļu dimensija"
25.11.2020 - 03.01.2021
Jūrmalas pilsētas muzejs
Interaktīvā izstāde bērniem “Saulains stūrītis”
09.09.2020 - 28.02.2021
Aspazijas māja, Z.Meierovica prospekts 18/20
1 / 4
decembris 2020
21 oktobris
trešdiena
12.00
Tūrisma un kurortoloģijas komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Par dalību virtuālajā izstādē “IBTM World Virtual 2020”

I.Šponberga

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.novembra nolikuma Nr.38 “Atbalsts ieguldījumiem uzņēmējdarbības attīstībai Jūrmalas pilsētā” ietvaros atbalstītajiem projektiem 2020.gadā

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra lēmumā Nr.455 “Par Jūrmalas pilsētas tūrisma attīstības rīcības plāna 2018. – 2020.gadam apstiprināšanu”

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2020.gada budžeta grozījumiem programmā “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi”

 

21 oktobris
trešdiena
13.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 23.augusta nolikumā Nr.31 „Attīstības pārvaldes nolikums”

A.Artemjevs

 1.  

Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas nolikums

 

 1.  

Par Rūpnieciskās zvejas nomas tiesību komisijas izveidošanu

 

 1.  

Par Valsts budžeta apakšprogrammas “Vides aizsardzības projekti” apakšprojekta “Nacionālas nozīmes projekts “Piekrastes apsaimniekošanas praktisko aktivitāšu realizēšana” Jūrmalas pašvaldībā 2020. gadā” noslēgumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Vides nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros" 2021.gada budžeta pieprasījumu

B.Birzniece

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana" 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Infrastruktūras pilnveide sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu nodrošināšanai Jūrmalā" 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas projekta "Jūrmalas pilsētas Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana" 2021.gada budžeta pieprasījumu

 

 1.  

Par Attīstības pārvaldes Stratēģiskās plānošanas nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu programmās “Pilsētas attīstības pasākumi”, “Plānošanas dokumentu izstrāde un aktualizācija” un “Pašvaldības IKT sistēmu un infrastruktūras nodrošinājums”.

G.Ose

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 30.janvāra lēmumā Nr.39 “Par Jūrmalas pilsētas ilgtspējīgas enerģētikas rīcības programmas 2013.–2020.gadam apstiprināšanu”

V.Ratniks

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.102 Tērbatas ielā 43, Jūrmalā, atsavināšanu

S.Brauere

 1.  

Par nekustamā īpašuma Mellužu prospektā 83, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā esošās jūras piekrastes joslas pludmales nogabalu nomas tiesību izsoles organizēšanu 

 

 1.  

Par zemes vienības Sloka 9307, Jūrmalā, sadalīšanu līdz pirmreizējai ierakstīšanai zemesgrāmatā

 

 1.  

Par nekustamajiem īpašumiem krasta kāpu aizsargjoslā un to pārņemšanu pašvaldības īpašumā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma Jūras ielā 61, Jūrmalā, nodošanu pašvaldības īpašumā

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija noteikumos Nr.3 "Jūrmalas pilsētas pašvaldības nekustamā īpašuma pārvaldīšanas noteikumi"

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Alojas ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Amulas ielā 2, Jūrmalā 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Andreja Upīša ielā 11, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Atbalss ielā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ceriņu ielā 14, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dubultu prospektā 93, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzelzceļa ielā 25/27, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzintaru prospektā 23, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Dzirksteles ielā 2, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Edinburgas prospektā 25A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 30, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 59, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 60, Jūrmalā  

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Jomas ielā 66, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Klints ielā 1, Jūrmalā 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Kļavu ielā 13, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Mellužu prospektā 17A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Meža prospektā 85, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Muižas ielā 19, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Nometņu ielā 6, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Nometņu ielā 13, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Olgas ielā 27, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Pilsoņu ielā 7, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 7, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 48, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rīgas ielā 90, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rojas ielā 8/10, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Rūdolfa Blaumaņa ielā 14, Jūrmalā 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Saulgriežu ielā 5, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 23, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 45, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 46, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 55A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 59A, Jūrmalā 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Slokas ielā 75, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smiltenes ielā 1, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Smilšu ielā 8, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 42, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 68, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 72, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 74, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Strēlnieku prospektā 88, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Tirgoņu ielā 20, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Vikingu ielā 35, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 19, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 21, Jūrmalā 

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Zigfrīda Meierovica prospektā 32, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Kalēju ielā 16, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būvju nojaukšanu Olgas ielā 5, Jūrmalā

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības sadales apstiprināšanu Gāršas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Oļģerta ielā 7, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Valkas ielā 5, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta  un zemes vienības robežu pārkārtošanu Lāčplēša ielā 12, Jūrmalā, un Lāčplēša ielā 14A, Jūrmalā

 

 1.  

Par Pilsētplānošanas nodaļas 2020.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Vienošanās par grozījumiem 2015.gada 12.maija līgumā Par tīkla reklāmas izvietošanu Nr. 1.2-16/761

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 “Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”