Pasākumu afišas
Gleznotājas Signes Vanadziņas izstāde “Pelēkās vielas”
21.05.2020 - 28.06.2020
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29
1 / 2
maijs 2020
07 aprīlis
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
  1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

  1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības policijas 2020.gada pamatbudžeta izmaiņām un maksas pakalpojuma budžeta grozījumiem

U.Bēniņš

  1.  

Par Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projekta nodaļas (Būvniecības daļas) 2020.gada budžeta grozījumiem (Ceļu fonda izlietojuma programma)

B.Birzniece

07 aprīlis
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
  1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2020.gada 20.februāra lēmumā Nr.77 "Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanu"

G.Kovaļevska

  1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-505, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

A.Bērziņš

  1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 38-12, Jūrmalā, īres līguma pagarināšanu

 

07 aprīlis
otrdiena
12.00
Edinburgas prosp.75
07 aprīlis
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75