Pasākumu afišas
Gleznotājas Signes Vanadziņas izstāde “Pelēkās vielas”
21.05.2020 - 28.06.2020
Jūrmalas pilsētas muzejā, Tirgoņu ielā 29
1 / 2
maijs 2020
16 aprīlis
ceturtdiena
09.00
Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārības apstiprināšana

I.Kausiniece

 1.  

Par      grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 17.septembra lēmumā Nr. 364 “Par dalību Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „PROTI un DARI” īstenošanā” un  budžeta grozījumiem Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra  (BJIC) projekta “PROTI un DARI” ieņēmumu un izdevumu  tāmē 2020.gadam

E.Majore

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas sporta un aktīvās atpūtas attīstības plāna 2020.- 2026.gadam apstiprināšanu

S.Barone-Upeniece

16 aprīlis
ceturtdiena
10.00
Jūrmalā
16 aprīlis
ceturtdiena
10.00
Sociālo, veselības un integrācijas jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

D.Riņķe

 1.  

Par precizēto saistošo noteikumu projektu "Par sociālajiem pakalpojumiem Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"

L.Grobiņa

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-32, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par sociālās dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-10, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

16 aprīlis
ceturtdiena
11.30
Izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

 1.  

Par 2019.gadā gūtiem papildus biļešu ieņēmumiem

G.Ķirsis

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 23.novembra nolikumā Nr.21  „Jūrmalas pilsētas domes radošā darba stipendijas piešķiršanas nolikums”

A.Miltiņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas nodošanu izglītības iestādei Sākumskola “Ābelīte”

I.Vasmanis

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības”  atklātā  projektu konkursā (Iepazīt vienam otru, izmantojot dažādus konkursus)

A.Bruņeniece

 1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas “Erasmus+” 2.pamatdarbības (KA2) “Skolu stratēģiskās partnerības”  atklātā  projektu konkursā (Liec man dzīvot un es dzīvošu, un pasaule dzīvos)

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2010. gada 28.janvāra nolikumā Nr.15 “Sākumskolas „Ābelīte” nolikums”

N.Zarāne

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas Pašvaldības īpašumu tehniskā nodrošinājuma daļas plānotajiem remontdarbiem Jūrmalas pilsētas izglītības iestādēs 2020.gada ietvaros

I.Baltrums