aprīlis 2020
11 februāris
otrdiena
09.00
Pilsētsaimniecības un drošības komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

J.Lediņš

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Par Valsts atbalsta pasākuma zivsaimniecības attīstībai no Zivju fonda finanšu līdzekļiem projekta “Motocikla un aprīkojuma iegāde zivju resursu aizsardzībai” noslēgumu

E.Pivarūns

 1.  

Par aktīvā nodarbinātības pasākuma „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi 2019” īstenošanu 2020. gadā

E.Bučs

 1.  

Par Pašvaldības iestādes “Jūrmalas kapi” 2020.gada budžeta grozījumiem

G.Lasis

 1.  

Par turpmāko rīcību ar Jūrmalas pilsētas pašvaldībai piederošām dzīvojamām telpām

G.Kovaļevska

 1.  

Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projekta nodaļas (Būvniecības daļas) 2020.gada budžeta grozījumiem (Ceļu fonda izlietojuma programma)

B.Birzniece

11 februāris
otrdiena
10.00
Transporta un mājokļu jautājumu komitejas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Darba kārtības apstiprināšana

L.Loskutova

 1.  

Par pārvadāto pasažieru skaitu un izmaksātajām kompensācijām 2018. un 2019.gadā

G.Ose

 1.  

Par autobusu aprīkojumu personu ar funkcionāliem traucējumiem pārvadāšanai

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-38, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

G.Kovaļevska

 1.  

Par dzīvojamās telpas Skolas ielā 44-126, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par dzīvojamās telpas Nometņu ielā 2A-519, Jūrmalā, īres līguma noslēgšanu

 

11 februāris
otrdiena
11.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
11 februāris
otrdiena
13.00
Edinburgas prosp.75