Darba kārtība:

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Taurenītis” 2020.gada pamatbudžeta, mērķdotācijas un maksas pakalpojuma tāmēs

Ē.Krēsla

 1.  

Par 2020.gada budžeta grozījumiem Slokas pamatskolai

G.Miķelsons

 1.  

Par maksas apstiprināšanu darbinieku ēdināšanai Sākumskolā „Ābelīte”

N.Zarāne

 1.  

Par Sākumsskolas "Ābelīte" 2020.gada budžeta grozījumiem

 

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes „Mārīte” 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Jofe

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes “Madara” 2021.gada budžeta pieprasījumu

M.Šteimane

 1.  

Par Jūrmalas pirmsskolas izglītības iestādes "Saulīte" 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Aroniete

 1.  

Par Jūrmalas Valsts ģimnāzijas Ziemeļu Ministru padomes Nordplus Jauniešu izglītības programmas projekta „Skolēnu starptautiskā zinātniskā konference” 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Taranda

 1.  

Par Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra (Jūrmalas BJIC) 2021.gada budžeta pieprasījumu

E.Majore

 1.  

Par Jūrmalas Mūzikas vidusskolas budžeta pieprasījuma 2021.gadam apstiprināšanu

G.Liepiņa

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas 2021.gada budžeta pieprasījumu

G.Kļava

 1.  

Par Kauguru vidusskolas 2021.gada budžeta pieprasījumu programmai "Brīvpusdienu nodrošināšanai"

Z.Tarasenko

 1.  

Par „Jūrmalas pilsētas muzeja” iestādes darbības nodrošināšanas 2021.gada budžeta pieprasījumu

I.Baumane

 1.  

Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Ārējo sakaru un protokola nodaļas (ĀSPN) 2021.gada budžeta pieprasījumu programmā “Kultūra un kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana”

I.Ķelpe