1.  

Par Pašvaldības iestādes "Jūrmalas kapi" 2020 gada budžeta grozījumiem

G.Lasis

  1.  

Par grozījumu Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.aprīļa lēmumā Nr.170 „Par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Dzintaru koncertzāle””

E.Venters

  1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes īstenotā projekta „Algoti pagaidu sabiedriskie darbi” 2021.gada budžeta pieprasījumu

E.Bučs

  1.  

Par      Īpašumu pārvaldes Mežsaimniecības nodaļas 2021.gada budžeta pieprasījumu

A.Sapronovs