1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

J.Ķēniņš

  1.  

Par nekustamā īpašuma Strēlnieku prospektā 32, Jūrmalā, pirmpirkuma tiesību izmantošanu

S.Miķelsons

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra lēmumā Nr.168 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes komisijas sastāvu”

V.Zvejniece

  1.  

Par 5.starptautisko Baltijas jūras koru konkursu un Jasmīnas kora koncertu

A.Miltiņa

  1.  

Par atbalsta sniegšanu Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem ārkārtējas situācijas laikā

L.Grobiņa

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 19.decembra saistošajos noteikumos Nr.47 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu”

I.Brača

  1.  

Par kapitālsabiedrību finansiālās darbības ietekmi uz Jūrmalas pilsētas pašvaldības budžeta izdevumiem