Darba kārtība:

 1.  

Par naudas sodu norakstīšanu

S.Spila

 1.  

Par prasības parāda norakstīšanu

V.Zvejniece

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 4.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Jūrmalas pilsētas pašvaldības nolikums”

E.Venters

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtības apstiprināšanu

 

 1.  

Par      Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētās Eiropas Savienības programmas „Erasmus+” pamatdarbības Nr.1 (KA1) „Personu mobilitāte mācību nolūkos” projekta “Take a step forward!”/ “Sper soli uz priekšu!” īstenošanu

E.Majore

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmumā Nr.625 „Par Jūrmalas pilsētas Attīstības programmas 2014.–2020.gadam apstiprināšanu”

S.Barone - Upeniece

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra nolikumā Nr.50 „Jūrmalas pilsētas domes Eiropas Savienības fondu integrētu teritoriālo investīciju projektu iesniegumu atlases un vērtēšanas komisijas nolikums”

I.Strazdiņa

 1.  

Par projekta "Jūrmalas Sporta skolas peldbaseinu ēkas pārbūve un energoefektivitātes paaugstināšana" 2020.gada budžeta pieprasījuma precizējumiem un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.62

B.Birzniece

 1.  

Par projekta "Jūrmalas ūdenstūrisma pakalpojumu infrastruktūras attīstība atbilstoši pilsētas ekonomiskajai specializācijai" 2020.gada budžeta pieprasījuma precizējumiem un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.februāra lēmumā Nr.66

 

 1.  

Par projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” 2020.gada budžeta pieprasījuma precizējumiem un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 22.novembra lēmumā Nr.557

 

 1.  

Par projekta “Ceļu infrastruktūras atjaunošana un autostāvvietas izbūve Ķemeros” 2020.gada budžeta pieprasījuma precizējumiem un grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2019.gada 21.marta lēmumā Nr.109

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra saistošajos noteikumos Nr.44 “Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2019.gada budžetu”

I.Brača

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldībā 2020.gadā īstenojamo projektu finansēšanas plānu un projektu budžetu atšifrējumu pa aktivitātēm apstiprināšanu

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības 2020.gada budžetu