Darba kārtība:

  1.  

Darba kārtības apstiprināšana

R.Sproģe

  1.  

Par SIA Dzintaru koncertzāle 2019. gadā organizētajiem pasākumiem

G.Ķirsis

  1.  

Par Jūrmalas pilsētas pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Dzintaru koncertzāle” starpperiodu pārskata par 2019.gada 9 mēnešiem izskatīšanu

G.Avots

  1.  

Par valsts budžeta mērķdotācijas sadali 2020.gada janvāra - augusta mēnešiem

I.Brača

  1.  

Par Eiropas Savienības programmas “Erasmus+ Jaunatne darbībā 1.pamatdarbības „Personu mobilitāte mācību nolūkos” aktivitātes projekta „Starpkultūru saiknes veidošana ar Eiropas Brīvprātīgā Darba starpniecību” („Making of intercultural ties with EVS means”) noslēgumu

V.Šķepasts