1.  

Par Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas 2020.gada budžeta pieprasījumu programmā “Tūrisma attīstības nodrošināšanas pasākumi”

L.Madelāne

  1.  

Par 2020. gada budžeta pieprasījumu Mārketinga un ārējo sakaru Mārketinga nodaļas Tūrisma informācijas centram

A.Stramkale