1.  

Par dalību Eiropas Savienības programmas "Erasmus+" 2.pamatdarbības (KA2) "Skolu stratēģiskās partnerības" atklātā projektu konkursā

I.Kausiniece

  1.  

Par debitoru parādu norakstīšanu

G.Liepiņa

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 19.februāra nolikumā Nr.19 “Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas nolikums”

A.Zubkovska

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2009.gada 18.decembra nolikumā Nr.28 “Jūrmalas Kultūras centra nolikums”

P.Vilkaste

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 18.decembra lēmumā Nr.522 „Par Jūrmalas pašvaldības institūcijas darbinieku skaita (darba vietu) sarakstu apstiprināšanu”

L.Tesnova

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015. gada 22. janvāra nolikumā Nr. 1 “Izglītības pārvaldes nolikums”

I.Vasmanis

  1.  

Par izglītības iestāžu vadītāju un direktoru mēneša darba algas likmju noteikšanu

V.Ļaudams

  1.  

Par SIA "Dzintaru koncertzāle" 2018.gadā gūtajiem papildus biļešu ieņēmumiem

G.Ķirsis

  1.  

Par Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas Pašvaldības tehniskā nodrošinājuma daļas 2019.gada budžeta grozījumiem

I.Baltrums

  1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra nolikumā Nr.33 „Jūrmalas pilsētas internātpamatskolas nolikums”

I.Skudra

  1.  

Par kustamas mantas atsavināšanu Jūrmalas pilsētas internātpamatskolai