Jaunatnes un sporta jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Datums: ceturtdiena, 2019.gada 16.maijs, plkst. 09.15
Vieta: Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5

Darba kārtība:

  1.  

Par dalību Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2019.gadam 1.2. apakšsadaļas ‘’Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem’’ atklātajā projektu konkursā

E.Majore

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2019
PILSĒTAS KARTE