Pasākumu afišas
Jūrmalas krāsu skrējiens
28.07.2018 - 28.07.2018
Kauguros, Tallinas ielā
Vasaras koncerti Horna dārzā
20.07.2018 - 03.08.2018
Horna dārzs, Jomas iela 35
11.starptautiskais ērģeļmūzikas festivāls “VOX ANGELICA”
01.07.2018 - 26.08.2018
Dubultu evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Baznīcas ielā 13
Bērnu vasara Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
03.06.2018 - 26.08.2018
Mellužu parkā un Kauguru kultūras nama pagalmā
Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņu diplomdarbu izstāde “Durvis”
08.06.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas Mākslas skolā, Strēlnieku prospektā 30
Ainava. Abstrakcijas. Anetes Kalniņas gleznas
28.07.2018 - 26.08.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Dagdas parketas stāsti. Zitas Sudņikas gleznojumi uz koka
28.06.2018 - 26.07.2018
Jūrmalas pilsētas muzejs
Signes Vanadziņas izstāde “Kurš gadalaiks?”
20.06.2018 - 31.08.2018
Jūrmalas Kultūras centrs, Jomas iela 35
Latvijas čempionāts pludmales futbolā 2018
14.06.2018 - 04.08.2018
Jūrmalas pludmales centrā, Kaiju ielas galā
jūlijs 2018
18 jūlijs
trešdiena
10.00
Attīstības un vides jautājumu komitejas ārkārtas sēde
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5
 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa nolikumā Nr.14 „Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas nolikums”

L.Stāmere

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 21.aprīļa lēmumā Nr.140 „Par Konferenču, semināru un starpnozaru pasākumu līdzfinansēšanas komisijas sastāvu”

 

 1.  

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajos noteikumos Nr. 44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”

 

 1.  

Attīstības pārvaldes Vides nodaļas 2018.gada budžeta grozījumi

J.Artemjevs

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansēto iniciatīvas projektu konkursa kategorijā “sabiedrības izglītošanas pasākumu īstenošana vides aizsardzības sekmēšanai” rezultātiem

 

 1.  

Par būvju nojaukšanu Nomales ielā 12, Jūrmalā

V.Zvejniece

 1.  

Par būvju nojaukšanu Partizānu ielā 8, Jūrmalā

 

 1.  

Par būves nojaukšanu Edinburgas prospektā 33a, Jūrmalā

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2001.gada 24.oktobra lēmuma Nr.628 "Par apbūves blīvuma palielināšanu Jūrmalā, Bulduru prospektā 73" atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 27.oktobra lēmuma Nr.481 "Par Jūrmalas pilsētas ielu saraksta apstiprināšanu” pielikumā

 

 1.  

Par zemes vienību Apiņu ielā 5, Jūrmalā, un Dzintari 7816, Jūrmalā, apvienošanu un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Kanālu ielā 45, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienības sadales apstiprināšanu Cīruļu ielā 62, Jūrmalā, un adreses piešķiršanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Teātra ielā 1, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Dzintaru prospektā  41, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Krastciems 0501, Jūrmalā, nodošanu publiskajai apspriešanai un atzinumu saņemšanai

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Emīla Dārziņa ielā 28, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma un parka veidošanas ieceres zemesgabalam Tūristu ielā 17, Jūrmalā, apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 63, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma zemesgabalam Kaugurciema ielā 66, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Par detālplānojuma grozījumu zemesgabalam Bulduru prospektā 107, Jūrmalā apstiprināšanu

 

 1.  

Grozījums Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 12.septembra lēmumā Nr.538 “Par detālplānojuma projekta zemesgabalam Jūrmalā, Vikingu ielā 35 apstiprināšanu”

 

 1.  

Par zemes ierīcības projekta un zemes vienību robežu pārkārtošanas apstiprināšanu Selgas ielā 8, Jūrmalā, un Vārpu ielā 7, Jūrmalā

 

 1.  

Par Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 7.novembra lēmuma Nr.631 „Par vidi degradējošu būvi Ceriņu ielā 3, Jūrmalā kadastra apzīmējums 1300 010 1401 001” atzīšanu par spēku zaudējušu

 

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā ar kadastra apzīmējumu 1300 010 4005  ūdenstilpes daļas un sauszemes daļas nomu

S.Brauere

 1.  

Par zemes vienības Lielupe, Jūrmalā, ar kadastra apzīmējumu 1300 015 3401 daļas un zemes vienības Valteri 3301, Jūrmalā daļas nomas līguma noslēgšanu

 

 1.  

Par zemesgabala Dzintari 2308, Jūrmalā, atsavināšanu 

 

 1.  

Par zemesgabala Slokas ielā 81A, Jūrmalā, atsavināšanu 

 

 1.  

Par dzīvojamās mājas Asaru prospektā 50 k-1-6, Jūrmalā, nodošanu privatizācijai

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.23 Skolas ielā 23, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.22 Slokas ielā 63 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.10 Slokas ielā 65 k-2, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.25 Engures ielā 5A, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.9 Tallinas ielā 44, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 1.  

Par dzīvokļa īpašuma Nr.55 Talsu šosejā 31 k-12, Jūrmalā, pirmās izsoles atzīšanu par nenotikušu un otro izsoli

 

 1.  

Par neapdzīvojamās telpas Nr.600 (garāžas) Viestura ielā 27 k-3, Jūrmalā, pirmās izsoles organizēšanu

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 19.līnija 4, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai 20.līnija 1A, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Aglonas ielā 4, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa maiņu zemes vienībai Ventas ielā 3, Jūrmalā

 

 1.  

Par nekustamā īpašuma daļas Skautu ielā 2, Jūrmalā, maiņu pret nekustamo īpašumu Vaivari 1308, Jūrmalā

 

 1.  

Par grozījumiem Jūrmalas pilsētas domes 2014.gada 10.jūlija lēmumā Nr.367 “Par patapinājuma līguma noslēgšanu ar Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policiju

 

 1.  

Par Īpašumu pārvaldes Pašvaldības īpašumu nodaļas 2018.gada budžeta grozījumiem

 

18 jūlijs
trešdiena
16.00
Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5