Atsavināšanai nododamie pašvaldības īpašumā esošie nekustamie īpašumi
IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE