Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Dzintari 2912 159 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
22.līnija 0077 159 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 65B, Jūrmala 161 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ventspils šoseja 13, Jūrmala 169 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Tallinas iela 22, Jūrmala 172 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dzintaru prospekts 3, Jūrmala 172 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Raiņa iela 99A, Jūrmala 173 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Smiltenes iela 1A, Jūrmala 173 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Ainažu iela 1405 174 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Leona Paegles iela 26 177 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Riekstu iela 20A, Jūrmala 177 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Jaunā 66/70 178 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Lorupes iela 0036 181 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pavasara iela 7112 183 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Skolas iela 27A, Jūrmala 188 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 40, Jūrmala 189 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Brīvības 92 neapdz. 601 190 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 30, Jūrmala 192 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 6, Jūrmala 193 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kauguri 0066 197 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ceriņu iela 31 198 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Roņu iela 0010 198 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Majori 0080 200 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Engures iela 1114 200 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Imantas iela 0047 200 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā