Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Aizputes iela 1 1280 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Bulduri 1002 10699 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Dzintari 2405 4138 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Jāņa Pliekšāna iela 100, Jūrmala 203 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kolkas iela 0406 15206 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Majori 0101 129400 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Piebalgas iela 0119 792 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sabiles iela 0117 4431 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Strēlnieku prospekts 30, Jūrmala 9991 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Varoņu iela 10A, Jūrmala 13129 0907 Kapsētu teritorijas un ar tām saistīto ceremoniālo ēku un krematoriju apbūve
Aizputes iela 11 979 1104 Transporta līdzekļu garāžu apbūve
Bulduri 1003 22798 0201 Zeme, uz kuras galvenā saimnieciskā darbība ir mežsaimniecība
Dzintari 2407 3688 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jāņa Pliekšāna iela 102, Jūrmala 5198 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Kolkas iela 0501 20705 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Majori 1407 919 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Piebalgas iela 0121 921 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sabiles iela 18, Jūrmala 1220 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Strēlnieku prospekts 3723 4805 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Varoņu iela 11, Jūrmala 26 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Aizputes iela 1A 30901 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Bulduri 1004 5883 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Dzintari 2610 3961 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Jāņa Pliekšāna iela 103, Jūrmala 8167 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kolkas iela 1246 17723 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā