Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Prāmju iela 0066 4029 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sēravotu iela 6, Jūrmala 353 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-19, Jūrmala 96 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ventspils šoseja 26, Jūrmala 1645 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Artilērijas iela 11, Jūrmala 257 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ceriņu iela 1321 2464 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu iela 48A, Jūrmala 65 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Jura Alunāna iela 0130 1660 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krūmu iela 0914 737 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Medņu iela 3622 7104 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Priedaine 0041 9139 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sēravotu iela 6217 12765 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Talsu šoseja 31 k-2, Jūrmala 62 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ventspils šoseja 32A, Jūrmala 209 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Artilērijas iela 2213 874 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ceriņu iela 31 198 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dzirnavu iela 5, Jūrmala 550 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Jurģu iela 0044 1038 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krūzes iela 0031 876 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Medņu iela 44 7147 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Priedaine 0056 1589 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sēravotu iela 9, Jūrmala 3697 0902 Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve
Talsu šoseja 31 k-3, Jūrmala 42 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ventspils šoseja 35, Jūrmala 1189 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Artūra iela 4121 2791 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā