Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Ceriņu iela 0031 595 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu iela 42, Jūrmala 234 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Jomas iela 8, Jūrmala 3150 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Kronvalda iela 8, Jūrmala 13939 0901 Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve
Medņu iela 0048 6511 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Poruka prospekts 2509 2051 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sēravotu iela 2A, Jūrmala 1045 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-14, Jūrmala 361 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ventspils šoseja 13, Jūrmala 169 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Apšu iela 0141 211 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ceriņu iela 0033 3219 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu iela 43, Jūrmala 645 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Juglas iela 0041 1600 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krusas iela 0023 1144 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Medņu iela 0116 6000 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Poruka prospekts 2718 3298 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sēravotu iela 5, Jūrmala 3085 0902 Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve
Talsu šoseja 31 k-15, Jūrmala 35 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Ventspils šoseja 21, Jūrmala 2846 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Artilērijas iela 0520 2255 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Ceriņu iela 0109 1958 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzirnavu iela 48, Jūrmala 130 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Jura Alunāna iela 0038 6272 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krūkļu iela 0030 1262 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Medņu iela 0124 3251 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā