Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Dubulti 3801 13191 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Dubultu parks 2472 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Dubultu prospekts 1 3573 0903 Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve
Dubultu prospekts 10 1245 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dubultu prospekts 11 265 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dubultu prospekts 11 531 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Dubultu prospekts 1616 20784 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dubultu prospekts 1715 7805 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dubultu prospekts 1716 14116 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dubultu prospekts 20 565 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Dubultu prospekts 20 565 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Dubultu prospekts 2526 19042 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dubultu prospekts 42 1533 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Dubultu prospekts 52A 683 0801 Komercdarbības objektu apbūve0906 Valsts aizsardzības nozīmes objektu, drošības, policijas, ugunsdzēsības un glābšanas, robežsardzes un soda izciešanas iestāžu apbūve0908 Pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve
Dubultu prospekts 96A 529 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Dumbrāju iela 0007 1019 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dundagas iela 0114 4425 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dundagas iela 0123 4029 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dūņezera iela 0008 2493 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dūņu ceļš 0120 14514 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dūņu ceļš 2 11275 0902 Ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve
Durbes iela 0112 2231 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Durbes iela 0113 5164 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Durbes iela 1 280 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Dzegužu iela 0064 1964 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā