Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Skolas iela 14 56 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 23, Jūrmala 59 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 73, Jūrmala 60 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Rēzeknes pulka iela 17, Jūrmala 61 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-2, Jūrmala 62 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Talsu šoseja 31 k-13, Jūrmala 63 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Lielupe 6306 63 1105 Atsevišķi nodalītas atklātas autostāvvietas
Dzirnavu iela 48A, Jūrmala 65 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Lielupe 0110 65 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Engures iela 13, Jūrmala 66 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Jāņa Pliekšāna iela 92, Jūrmala 68 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Kolkas iela 2, Jūrmala 68 1201 Ar maģistrālajām elektropārvades un sakaru līnijām un maģistrālajiem naftas, naftas produktu, ķīmisko produktu, gāzes un ūdens cauruļvadiem saistīto būvju, ūdens ņemšanas un notekūdeņu attīrīšanas būvju apbūve
Engures iela 11, Jūrmala 69 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Skolas iela 28, Jūrmala 70 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Nometņu iela 9, Jūrmala 71 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Raiņa iela 77, Jūrmala 72 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Nometņu iela 2 72 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Meža prospekts 58A 73 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Slokas iela 65 k-3, Jūrmala 74 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Nometņu iela 4, Jūrmala 75 0801 Komercdarbības objektu apbūve
Lielupe 7206 79 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Ķemeri 1031 80 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Raiņa iela 79, Jūrmala 81 0703 Sešu līdz sešpadsmit stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Piestātnes iela 15, Jūrmala 82 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Stirnurags 1123 83 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā