Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Amatas iela 0106 4470 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Buļļuciems 1601 53054 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Dzintaru prospekts 1310 7352 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Jomas iela 1/5, Jūrmala 10831 0903 Valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve
Krimuldas iela 0020 1177 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Mazā Vidzemes iela 5007 1590 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pļaviņu iela 0030 4434 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Sedas iela 2506 1598 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tallinas iela 46, Jūrmala 1444 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Vārpu iela 0080 727 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Amatas iela 0108 758 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Buļļuciems 1724 237442 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Dzintaru prospekts 1A, Jūrmala 1380 1106 Daudzstāvu autostāvvietu apbūve
Jomas iela 10, Jūrmala 760 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Krimuldas iela 0021 1547 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Mazirbes iela 2823 1945 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pļaviņu iela 0031 5921 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Selgas iela 0019 2073 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tallinas iela 50, Jūrmala 5645 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Vārpu iela 1819 2374 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Amulas iela 0015 4995 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Buļļuciems 2229 4423 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Dzintaru prospekts 3, Jūrmala 172 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Jomas iela 11, Jūrmala 123 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Krimuldas iela 7, Jūrmala 213 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve