Adrese Zemes platība kv.m Lietošanas mērķis
Matildes iela 5033 2357 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Pīlādžu iela 2810 1245 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Saules iela 0031 1000 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tallinas iela 31, Jūrmala 3209 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Vārnukroga ceļš 2209 9695 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Alkšņu iela 1229 3354 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Bulduru prospekts 2408 3920 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzintari 7816 371 0600 Neapgūta individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme
Jēkaba iela 0072 773 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krastaciems 2202 32669 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa
Matīsa iela 0046 1775 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Plūdu iela 1, Jūrmala 34 0701 Vienstāva un divstāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Saules iela 0033 1032 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tallinas iela 32, Jūrmala 1201 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Vārnukrogs 0015 14655 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Allažu iela 0028 718 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Bulduru prospekts 2608 3851 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Dzintari 8920 16790 0502 Pagaidu atļautā zemes izmantošana sakņu dārziem
Jēkabpils iela 6115 1145 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Krastciems 0004 8362 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Matrožu iela 2241 8252 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Plūdu iela 2B, Jūrmala 2819 0601 Individuālo dzīvojamo māju apbūve
Saules iela 0035 1201 1101 Zeme dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā un ceļu zemes nodalījuma joslā
Tallinas iela 34, Jūrmala 3358 0702 Trīs, četru un piecu stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve
Vārnukrogs 0014 914 0501 Dabas pamatnes, parki, zaļās zonas un citas rekreācijas nozīmes objektu teritorijas, ja tajās atļautā saimnieciskā darbība nav pieskaitāma pie kāda cita klasifikācijā norādīta lietošanas mērķa