Joma:

Teritorijas plānošana

Kam nepieciešams:

Zemes ierīcības projekta izstrādes uzsākšanai

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums ar veidlapā norādītajiem pielikumiem

Iesnieguma veidlapa 

Iesnieguma iesniegšana:

Papīra formātā:

 

Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā, Edinburgas prosp.75, Bulduros, apmeklētāju pieņemšanas laikos,

vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros

Elektroniski parakstīts dokuments:

pasts@jurmala.lv

Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments:

Darba uzdevuma izsniegšana

Dokumenta sagatavošanas termiņš:

Viens mēnesis

Dokumenta sagatavošanas maksa:

28,46 EUR

Apmaksa veicama pirms dokumenta saņemšanas

Apmaksas iespējas:

Ar pārskaitījumu

Pēc pārskaitījuma veikšanas dokumentu var saņemt ne ātrāk kā pēc 2 dienām

Ar maksājumu karti

Var veikt apmaksu Pilsētplānošanas nodaļas 2. stāva 30. kabinetā, Edinburgas prosp.75. Ja dokuments ir gatavs, pēc maksājuma veikšanas to uzreiz var saņemt.

Dokumenta saņemšana:

Persona

Īpašnieks vai pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru

Vieta

Pilsētplānošanas nodaļas 2. stāva 30. kabinetā, Edinburgas prosp.75.

Dokumenta termiņš:

Četri gadi, izņemot gadījumu, ja tiek grozīts teritorijas plānojums, attiecīgi tiek izvērtēts zemes ierīcības projekts.

Saistītie normatīvie akti:

Zemes ierīcības likums

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2016. gada 2. augusta noteikumi Nr. 505 “Zemes ierīcības projekta izstrādes noteikumi

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 28. janvāra lēmums Nr.89 „Par pilnvarojumu zemes ierīcības projektu uzsākšanā un nosacījumu sniegšanā".

Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmums Nr.399 "Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem" (cenrādis eiro )

Jautājumi, konsultācijas: 

Pilsētplānošanas nodaļa

Teritorijas plānotājas

Daina Klauģe

Solvita Beitāne

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena plkst. 14.00–18.00