Vispārējs pieteikums Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumam

Joma:

Būvniecība

Kam nepieciešams:

Projektēšana, informācija

Iesnieguma veidlapa:

Iesnieguma veidlapa 

Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

Papīra formātā:

Edinburgas prosp.75, Jūrmalā, 1.stāva 6.kabinetā, apmeklētāju pieņemšanas laikos, vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros

Elektroniski parakstīts dokuments:

pasts@jurmala.lv

Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments:

Atbilstoši iesniegumā pieprasītajai informācijai

Dokumenta sagatavošanas termiņš:

Viens mēnesis

Dokumenta sagatavošanas maksa:

Atbilstoši 2013.gada 17.oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr.577 ”Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem” pielikumam

Apmaksa veicama pirms dokumenta saņemšanas.

Apmaksas iespējas:

Ar pārskaitījumu

Pēc pārskaitījuma veikšanas dokumentu var saņemt ne ātrāk kā pēc 2 darba dienām

Ar maksājumu karti

Var veikt apmaksu Edinburgas prosp.75, Jūrmalā, 1.stāva 6. kabinetā. Ja dokuments ir gatavs, pēc maksājuma veikšanas to uzreiz var saņemt.

Dokumenta saņemšana:

Persona

Īpašnieks vai projektētājs

Vieta

Edinburgas prosp.75, Jūrmalā, 1.stāva 6. kabinetā.

Dokumenta derīguma termiņš:

Beztermiņa

Saistītie normatīvie akti:

Būvniecību reglamentējoši normatīvi akti

2013.gada 17.oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.577 ”Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem

Jautājumi, konsultācijas: 

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa

Vadītājs Ģirts Brambergs

Ģeodēziste Jolanta Gau

Kartogrāfijas inženieris Kaspars Gulbis

Apmeklētāju pieņemšanas laiks               

Pirmdiena plkst. 14.00–18.00

Ceturtdiena plkst. 14.00–17.00

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2020
PILSĒTAS KARTE