Dokuments

Jauna tirgus statusa izveidošanas lietderība

Lēmums par tirgus statusa piešķiršanu

Tirgus noteikumu saskaņošana

Tirgus platības, adreses maiņa

Kam nepieciešams 

Komersantiem, tirgus pārvaldītājiem, fiziskai personai, kura reģistrējusi savu saimniecisko darbību

Apraksts Tirgus statusa piešķiršana un tirgus noteikumu saskaņošana jaunizveidotam tirgum, ja pilnībā izpildīti visi tirgus projektā paredzētie izveidošanas un iekārtošanas darbi.
Lēmuma pieņemšana par jauna tirgus izveidošanas lietderību pašvaldības administratīvajā teritorijā, tirgus atrašanās vietas un tā teritorijas robežu noteikšana.

Joma

Tirdzniecība, tirgus un pakalpojumu sniegšana

Derīguma termiņš

Uz pieprasīto laika periodu

Kādi dokumenti jāiesniedz

Iesniedz iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem saskaņā ar Jūrmalas pilsētas domes  2017.gada 26.oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 32 “Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus

Adrese: Jomas ielā 1/5, Jūrmalā

Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu

Elektroniski var iesniegt iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 26.oktobra saistošie noteikumi “Par kārtību, kādā tiek piešķirts tirgus statuss un tirgus pārvaldītājs saskaņo ar Jūrmalas pilsētas pašvaldību tirgus noteikumus

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Apmeklētāju apkalpošanas centros

Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš 

Atbilstoši domes noteiktai administratīvajai kārtībai. Informācija par kārtējo domes sēdi pieejama Apmeklētāju apkalpošanas centrā, www.jurmala.lv Notikumu kalendāra sadaļā pašvaldība vai zvanot pa tālr. 67093843.

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa

e-pasta adrese: uznemeji@jurmala.lv  

tālrunis: 67511490