Dokuments

 Tehniskie noteikumi

Kam nepieciešams 

 Būvprojektēšanas sagatavošanai

Joma

 Būvniecība

Derīguma termiņš

Atbilstoši plānošanas un arhitektūras uzdevuma vai inženierbūvju plānošanas uzdevuma derīguma termiņam

Kas man jādara, lai varētu saņemt tehniskos noteikumus? 

1. Apmeklētāju apkalpošanas centrā jāiesniedz iesniegumu ​ ar pievienotajiem dokumentiem 

2. Pēc iesnieguma saņemšanas Būvniecības projektu ieviešanas nodaļa 20 dienu laikā sagatavo tehniskos noteikumus un nodod Apmeklētāju apkalpošanas centrā, kur tos ir iespējams bez maksas saņemt.

Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu?

1. Nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu pasts@jurmala.lv ar pievienotajiem dokumentiem.

2. Pārējās darbības kā iepriekšējā sadaļā - Kas man jādara, lai varētu saņemt tehniskos noteikumus.

Kādi dokumenti nepieciešami

1. Iesniegums

2. Būvatļauja, kas izdota atbilstoši Būvniecības likumam, kas stājas spēkā ar 2014.gada 1.oktobri. Plānošanas un arhitektūras uzdevums vai inženierbūvju plānošanas uzdevums (dokumenta kopija).

3. Situācijas plāns, kas sagatavots uz zemesgabala topogrāfiskā plāna M1:500 ar iezīmētu darbības vietu vai trasi inženiertīklu gadījumā, vai situācijas plāns M1:500 iezīmētu darbības vietu vai trasi inženiertīklu gadījumā (oriģināls vai kopija).

4. VZD Zemes robežu plāns ar iezīmētu darbības vietu (dokumenta kopija).

5. Pilnvara, ja iesniegumu neiesniedz īpašnieks (oriģināls vai apstiprināta dokumenta kopija).

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa

Apmeklētāju apkalpošanas centrā;
elektroniski - iesnieguma veidlapa ​ 

Kādi ir pakalpojuma saņemšanu saistītie normatīvie akti?

Būvniecības likums, kas stājas spēkā 2014.gada 1.oktobrī

Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500
Vispārīgie būvnoteikumi, izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5.panta pirmās daļas 1.punktu

Jūrmalas pilsētas domes 2007.gada 12.jūlija saistošie  noteikumi Nr.20 „Jūrmalas teritorijas namīpašumu uzturēšanas, saglabāšanas un sabiedriskās kārtības saistošie noteikumi";
 Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošie noteikumi Nr.46 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība".

Lēmuma pieņemšanas un tehnisko noteikumu izsniegšanas termiņš 

Līdz 20 dienām

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

1. Dokumentus var iesniegt katru darba dienu Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Jūrmalā Apmeklētāju apkalpošanas centrā.

2. Nosūta elektroniski parakstītu iesniegumu ar pievienotajiem dokumentiem uz e-pastu pasts@jurmala.lv

Kāda ir pakalpojuma maksa Bezmaksas
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā

Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļa Jomas iela 17

vecākais būvinženieris Mārtiņš Plataiskalns,
e-pasts: martins.plataiskalns@jurmala.lv
tālr. 29612868