Dokuments

 

Sadarbības līgums par priekšrocību un atlaižu nodrošināšanu Jūrmalas iedzīvotāja kartes lietotājiem

Nepieciešamība

Nodrošināt Jūrmalas iedzīvotāja kartes lietotājiem dažādās atlaides un priekšrocības pie sadarbības partneriem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā

Sadarbības partnera atbilstība

 • Atlaižu un priekšrocību piedāvājums pieejams Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā;
 • Sadarbības partnera pamatdarbības joma nedrīkst būt:
  1. azartspēles un derības;
  2. tabakas izstrādājumu ražošana un tirdzniecība;
  3. alkohola ražošana un tirdzniecība;
  4. citās nozares, kas var kaitēt vai radīt iespējamu kaitējumu personu veselībai vai dzīvībai.

 

 

Kas jādara, lai piedāvātu atlaides vai priekšrocības Jūrmalas iedzīvotāja kartes lietotājiem

 1. Jāsagatavo atlaižu vai priekšrocību piedāvājums pieteikuma formā , norādot uzņēmuma nosaukumu, tā reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un jānosūta uz uznemeji@jurmala.lv;
 2. Pēc atbilstības pārbaudes atbildīgie speciālisti sazinās ar sadarbības partnera norādīto kontaktpersonu;
 3. Ja piedāvājums tiek novērtēts kā atbilstošs, sadarbības partneris iesūta uzņēmuma rekvizītus sadarbības līguma sagatavošanai

Saistītie dokumenti

Sadarbības līguma projekts 

Jūrmalas pilsētas domes 2017.gada 29.marta lēmums Nr.98 “Par personalizētās viedkartes ieviešanu Jūrmalas pilsētas pašvaldībā

Jūrmalas pilsētas domes 2018.gada 18.decembra lēmums Nr.608 “Par sadarbības līgumu slēgšanu par sadarbības partneru priekšrocību un atlaižu sniegšanu personalizētas viedkartes lietotājiem

Jautājumu gadījumā sazināties ar:

Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļa Dubultu prosp.2

tālr. 67511490; 67511489,

e-pasts uznemeji@jurmala.lv