Joma:

Būvniecība

Kam nepieciešams:

Rakšanas darbu veikšanai vai norobežojošo konstrukciju uzstādīšanai

Iesnieguma veidlapa:

Pieteikums ar pielikumiem:

- līgums ar pasūtītāju vai pilnvara par darbu veikšanu;

- līgums par atjaunošanas darbu veikšanu, ja šos darbus neveic pats atļaujas saņēmējs;

- darbu zīmējums vai projekts uz atjaunota topogrāfiskā plāna, kas ienests pilsētas kopējā digitālajā kartē, un uz kura ir īpašuma kadastra informācija, kas saskaņotas ar visām ieinteresētajām organizācijām, īpašniekiem un akceptēts Būvvaldē;

- pēc komisijas ieskata, ja nepieciešams- darba veikšanas projekts, transporta kustības shēma, akts par būves galveno asu nospraušanu dabā

iesnieguma veidlapa 

Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

Papīra formātā:

Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā, Edinburgas prosp.75, Bulduros, apmeklētāju pieņemšanas laikos, vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros

Elektroniski parakstīts dokuments:

pasts@jurmala.lv

Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments:

Aizpildīts pieteikums

Dokumenta sagatavošanas termiņš:

Pēc rakšanas komisijas sēdes, kas notiek katru otrdienu plkst.13.00 Edinburgas prospektā 75., Jūrmalā.

Dokumenta sagatavošanas maksa:

Atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmuma Nr.752 "Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu atļaujas izsniegšanai” 1.pielikumam.

Apmaksa veicama pirms dokumenta saņemšanas.

Apmaksas iespējas:

Ar pārskaitījumu

Pēc pārskaitījuma veikšanas dokumentu var saņemt ne ātrāk kā pēc 2 darba dienām

Ar maksājumu karti

Var veikt apmaksu Pilsētplānošanas nodaļas 1. stāva 6. kabinetā, Edinburgas prosp.75. Ja dokuments ir gatavs, pēc maksājuma veikšanas to uzreiz var saņemt.

Dokumenta saņemšana:

Persona

Īpašnieks vai pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru

Vieta

Edinburgas prosp.75, Jūrmala, 2. stāva 20. vai 33. kabinetā pēc rakšanas komisijas.

Dokumenta derīguma termiņš:

Būvatļaujas termiņa laiks

Saistītie normatīvie akti:

Būvniecību reglamentējoši normatīvi akti

Jūrmalas pilsētas domes 2010.gada 11.februāra Saistošie noteikumi Nr.11 "Par transporta komunikāciju norobežošanas kārtību un rakšanas darbu veikšanu Jūrmalas pilsētā"

Jūrmalas pilsētas domes 2013.gada 27.decembra lēmums Nr.752 "Par maksas pakalpojumiem rakšanas darbu atļaujas izsniegšanai"

Jautājumi, konsultācijas: 

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa

Edinburgas prosp.75

Vadītājs Ģirts Brambergs

Kartogrāfijas inženieris Kaspars Gulbis

Apmeklētāju pieņemšanas laiks               

Pirmdiena plkst. 14.00–18.00

Ceturtdiena plkst. 14.00–17.00