Pakalpojums

Projektu saskaņošana

Joma

Būvniecība

Kādi dokumenti man nepieciešami

1. Būvprojekts noformēts atbilstoši 2015.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana""

2. iesnieguma veidlapa 

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

 Apmeklētāju apkalpošanas centrā

Projekta izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas termiņš

līdz 5 darba dienām

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā

Attīstības pārvaldes Vides nodaļa Dubultu prosp.11

Tālr. 26441969, 22012050, 26303418.