Projektu saskaņošana Attīstības pārvaldes Vides nodaļā

Pakalpojums

Projektu saskaņošana

Joma

Būvniecība

Kādi dokumenti man nepieciešami

1. Būvprojekts noformēts atbilstoši 2015.gada 9.jūnija Ministru kabineta noteikumiem Nr.281 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 202-15 "Būvprojekta saturs un noformēšana""

2. iesnieguma veidlapa 

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

 Apmeklētāju apkalpošanas centrā

Projekta izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas termiņš

līdz 5 darba dienām

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā

Attīstības pārvaldes Vides nodaļa Dubultu prosp.11

Tālr. 26441969, 22012050, 26303418.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2019
PILSĒTAS KARTE