Pakalpojums Projektu saskaņošana
Joma Būvniecība
Kādi dokumenti man nepieciešami Iesnieguma veidlapa 
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas Apmeklētāju apkalpošanas centrā
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā

Attīstības pārvaldes Infrastruktūras investīciju projektu nodaļas Būvniecības daļa

Jomas ielā 17

Mārtiņš Plataiskalns, vecākais būvinženieris

e-pasts: martins.plataiskalns@jurmala.lv
tālr. 29612868