Joma

Arhīvu pakalpojumi

Pakalpojuma būtība

Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā tiek glabāti Jūrmalas teritorijas attīstības plānošanas dokumenti,  būvprojekti  un būvobjektu būvdarbu veikšanas dokumentācija. Personai, iesniedzot rakstveida pieprasījumu ar pamatojumu un norādot mērķi, kādam iegūtā informācija tiks izmantota, un uzrādot personu apliecinošu dokumentu, arhīva materiāli ir pieejami un izmantojami arhīva telpās, ja to pieejamību neierobežo likums.

Pakalpojuma saņēmējs

Fiziskas un juridiskas personas vai to vārdā pilnvarotas personas

Iesnieguma veidlapa Iesnieguma veidlapa 

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti

Personu apliecinošs dokuments

Dokuments, kas pamato saistību ar konkrēto objektu

Pilnvara

Iesnieguma iesniegšanas iespējas

Klātiene

Iesniedzot Pilsētplānošanas nodaļā Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā 1.stāva 6.kabinetā vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros

E-pasts

Nosūtot uz e-pastu pasts@jurmala.lv

Korespondence

Nosūtot pa pastu Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļai Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, LV-2010 vai Jūrmalas pilsētas domei Jomas ielā 1/5, Jūrmalā, LV-2015

Informēšana par pakalpojuma saņemšanu

Arhīva darbinieks telefoniski vai e-pastā iesniedzēju informē par pieprasīto dokumentu gatavību apskatei un iespējamo apmeklējuma laiku

Pakalpojuma maksa

Bezmaksas

Saistītie normatīvie akti

Arhīvu  likums

Informācijas atklātības likums

Pieprasījumu izpildes termiņš

5 darba dienas

Pakalpojuma saņemšana

Pilsētplānošanas nodaļas arhīvā

Edinburgas prospektā 75, Jūrmalā, 2.stāvā, 27.telpā

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdienās 14.00–18.00

Ceturtdienās 9.00–12.00

 Konsultācijas

 

Arhīviste Aija Ceriņa

Arhivāre Līga Gulbe