Saņēmējs: Jūrmalas pilsētas dome, reģ. Nr.90000056357

  • LV64PARX0002484571003, AS "CITADELE BANKA", kods PARXLV22
  • LV94RIKO0002013119147, AS "Luminor Bank" kods RIKOLV2X
  • LV35UNLA0010010130127, AS "SEB BANKA", kods UNLALV2X
  • LV19HABA0551023726069, AS "SWEDBANK", kods HABALV22

 

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda personīgā konta numurs (zemei) un/vai personīgā konta numurs (ēkai).

Ērti samaksāt nekustamā īpašuma nodokli var portālā www.epakalpojumi.lv un www.latvija.lv.