Nekustamā īpašuma nodokļu atvieglojumu piešķiršana

Pakalpojums

Iesniegumu un dokumentu pieņemšana par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanu

Joma

Finanses, nodokļi, nodevas, finanšu deklarācijas

Apraksts Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršana saskaņā ar likumu “Par nekustamā īpašuma nodokli” un pašvaldības izdotajiem saistošajiem noteikumiem, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi, ēkām.

Kādi ir ar pakalpojuma saņemšanu saistītie normtīvie akti

Likums „Par nekustamā īpašuma nodokli" 
Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra Saistošie noteikumi Nr.37  „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību"
NĪN atvieglojumu piešķiršana Politiski represētām personām, pamatojoties uz likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 2.punktu 
Iesniedzamo dokumentu saraksts un iesniegumu veidlapas  atbilstoši katrai nodokļu maksātāju kategorijai skatīt šeit
iesnieguma veidlapa  NĪN atvieglojumu piešķiršana Politiski represētām personām

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Jomas ielā 1/5

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā

Konsultācijas Nodokļu nodaļas speciālisti sniedz: pirmdiena plkst.14.00–18.00

tālr. 67093894
mob.tālr. 25409807

 

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE