Pakalpojums Nekustamā īpašuma nodokļu maksātāju reģistrācija
Joma Finanses, nodokļi, nodevas, finanšu deklarācijas
Kādi dokumenti man nepieciešami 1. iesniegums (veidlapa )
2. īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti,
3. personību apliecinoši dokumenti,
4. pilnvarojuma dokumenti,
5. iesniegums (veidlapa ), kurā nodokļa maksātājs norāda, uz kādu adresi sūtīt nekustamā īpašuma nodokļa maksājuma paziņojumu.
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

1. Nekustamā īpašuma (par zemi un par ēkām un būvēm) nodokļu maksātāju reģistrācija Nodokļu nodaļā

   Jomas ielā 1/5, 3.stāvā 341., 346.kab.

   tālruņi 67093973, 67093977

   e-pasts: pasts@jurmala.lv

   pieņemšanas laiks pirmdienās plkst. 14.00–18.00

2.   
Papildu informācija Pamatojoties uz LR likuma „Par nekustamā īpašuma nodokli” 7.panta 2.daļas 1.,2.,3.punktu, nodokļa maksātājam ir pienākums rakstveidā informēt pašvaldību šādos gadījumos:
1) ja iestājas vai izbeidzas tiesības uz šā likuma 1.panta otrajā daļā noteikto atbrīvojumu no nekustamā īpašuma nodokļa — viena mēneša laikā no šo tiesību rašanās vai izbeigšanās dienas;
2) ja tiek iegūtas valsts vai pašvaldības īpašuma lietošanas vai nomas tiesības — viena mēneša laikā no lietošanas vai nomas tiesību rašanās dienas;
3) ja tiek iegūts tiesiskais valdījums uz nekustamo īpašumu — viena mēneša laikā no valdījuma tiesību rašanās dienas.

 

Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāji var saņemt atgādinājuma ziņojumu e-pastā dažas dienas pirms nodokļa apmaksas termiņa beigām  un nodokļa apmaksas termiņa dienā atkārtotu atgādinājumu - e-pastu un īsziņu uz mobilo tālruni. Nodokļa maksātājus šī pakalpojuma saņemšanai aicinām pieteikties portālā www.epakalpojumi.lv .