Pakalpojums Nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu uzskaite un nodokļu pārmaksas summas atmaksāšana
Joma Finanses, nodokļi, nodevas, finanšu deklarācijas
Kādi dokumenti man nepieciešami Iesniegums (veidlapa )
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas Jomas ielā 1/5, 3.stāvā 346.kab.

Pieņemšanas laiks

pirmdienās plkst. 14.00–18.00

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā

Nodokļu nodaļa

tālr. 67093937