Dokuments

Kultūrvēsturiskā mantojuma speciālista noteikumi kultūrvēsturisko ēku pārbūvju projektēšanai Jūrmalā

Kam nepieciešams 

Ēku pārbūvju būvprojektu izstrādāšanai

Joma

Būvniecība, kultūrvēsturiskais mantojums

Derīguma termiņš

4 gadi

Kas man jādara, lai varētu saņemt atļauju? 

Kultūrvēsturiskā mantojuma speciālista noteikumus kultūrvēsturisko ēku pārbūvju projektēšanai Jūrmalā izsniedz, saņemot īpašnieka vai pilnvarotās personas iesniegumu ar pievienotu novietnes plānu

Kā varu pakalpojumu pieprasīt elektroniski, izmantojot internetu?

Elektroniski parakstīts dokuments jānosūta uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv

Kādi dokumenti man nepieciešami?

 

1.Būves īpašnieka vai pilnvarotās personas, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru, parakstīts iesniegums

2.Būves novietnes plāns zemesgabalā

Kur ir pieejama iesnieguma veidlapa?

veidlapa 

Kādi ir ar atļauju saistītie normatīvie akti?

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8 “Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Kāda ir pakalpojuma maksa? 

Pakalpojums ir bezmaksas

Lēmuma pieņemšanas un atļaujas izsniegšanas termiņš 

10 darba dienas

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas?

Papīra formātā iesniedz Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā, Edinburgas prosp. 75 vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros.

Elektroniski parakstīts dokuments jānosūta uz e-asta adresi pasts@jurmala.lv

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā par šo pakalpojumu? 

Kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste Anita Maija Naudiša,

tālr. 29445709,

e-pasts: anita.maija.naudisa@jurmala.lv