Joma:

Būvniecība, kultūrvēsturiskais mantojums

Kam nepieciešams:

Objekta nodošana ekspluatācijā, ja projektēšanas stadijā tika izdoti kultūrvēsturisko objektu un/vai pilsētbūvniecības teritoriju īpašie projektēšanas noteikumi

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums ar veidlapā norādītajiem pielikumiem

Iesnieguma veidlapa 

Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

Papīra formātā:

 

Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā, Edinburgas prosp.75, Bulduros, apmeklētāju pieņemšanas laikos,

vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros

Elektroniski parakstīts dokuments:

pasts@jurmala.lv

Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments:

Atzinums par objekta gatavību ekspluatācijai

Dokumenta sagatavošanas termiņš:

10 darba dienas

Dokumenta sagatavošanas maksa:

22,76 EUR

Apmaksa veicama pirms dokumenta saņemšanas

Apmaksas iespējas:

Ar pārskaitījumu

Pēc pārskaitījuma veikšanas dokumentu var saņemt ne ātrāk kā pēc 2 darba dienām

Ar maksājumu karti

Var veikt apmaksu Pilsētplānošanas nodaļas 1. stāva 6. kabinetā, Edinburgas prosp.75. Ja dokuments ir gatavs, pēc apmaksājuma veikšanas to uzreiz var saņemt.

Dokumenta saņemšana:

Persona

Īpašnieks vai pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru

Vieta

Pilsētplānošanas nodaļas 1. stāva 6. kabinetā, Edinburgas prosp.75.

Dokumenta derīguma termiņš:

Beztermiņa

Saistītie normatīvie akti:

Būvniecību reglamentējoši normatīvi akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

2009.gada 14.maija Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.331 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”” (cenrādis eiro )

Jautājumi, konsultācijas: 

Pilsētplānošanas nodaļa

Edinburgas prosp.75

Vecākais konsultants

Gundars Ūķis

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

pirmdiena plkst.14.00–18.00