Joma:

Projektēšana

Kam nepieciešams

Būvju fasādes krāsošanas darbu saskaņošanai.

Krāsu pase iesniedzama un saskaņojama kā atsevišķs dokuments.

Krāsu pases veidlapa ir izmantojama gadījumā, ja paredzētie darbi neatbilst nevienam citam no būvniecības ieceres pieteikuma veidiem.

Iesnieguma veidlapa

Krāsu pase ar veidlapā  norādītiem pielikumiem

Iesnieguma iesniegšanas iespējas

Papīra formātā:

 

Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā, Edinburgas prosp.75, Bulduros, apmeklētāju pieņemšanas laikos,

vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros

Elektroniski parakstīts dokuments:

pasts@jurmala.lv

Iesniegto iesniegumu skaits

2 oriģināli

Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments

Saskaņota krāsu pase

Dokumenta sagatavošanas termiņš

1 mēnesis

Dokumenta sagatavošanas maksa

Bezmaksas

Dokumenta saņemšana

Persona

Īpašnieks vai pilnvarotā persona (ja īpašnieks ir fiziska persona, pilnvarai jābūt notariāli apliecinātai)

Vieta

Pilsētplānošanas nodaļas 1. stāva 6. kabinetā, Edinburgas prosp.75.

Dokumenta termiņš

Darbu realizācijas termiņš ir 2 gadi

Saistītie normatīvie akti

Būvniecību reglamentējoši normatīvi akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Jautājumi, konsultācijas 

Pilsētplānošanas nodaļa

Edinburgas prosp.75

Arhitekte

Dace Briede

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

pirmdiena plkst.14.00–18.00