Pakalpojums

Jūrmalu raksturojošu tūrisma produktu piedāvāšana

Joma Tūrisma pakalpojumi
Derīguma termiņš Uz pieprasīto laika periodu
Kādi ir ar pakalpojumu saistītie normatīvie akti Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 14.jūlija lēmums Nr.312 "Par Mārketinga un ārējo sakaru pārvaldes Mārketinga nodaļas Tūrisma informācijas centra maksas pakalpojumiem"
Kāda ir pakalpojuma maksa

Cenu intervāls EUR

Izcenojums bez pievienotās vērtības nodokļa* (EUR)

0–4.99

0.42

5.00–9.99

2.00

10.00–19.99

3.37

20.00–

6.71

Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas Mārketinga nodaļas Tūrisma informācijas centrs Lienes iela 5, Majori, Jūrmala

darba laiks:

pirmdiena–piektdiena  plkst. 9.00–19.00

sestdiena plkst. 10.00–17.00

svētdiena plkst. 10.00–15.00

Ar ko sazināties jautājumu gadījumā

Mārketinga nodaļas Tūrisma informācijas centrs

tālr. 67147904, 67147905
e-pasta adrese info@jurmala.lv