Pakalpojums Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa parādu neesamību pašvaldības budžetam
Joma Finanses, nodokļi, nodevas, finanšu deklarācijas
Kādi dokumenti man nepieciešami 1. iesnieguma veidlapa 
2. īpašuma tiesības apliecinoši dokumenti,
3. personību apliecinoši dokumenti,
4. pilnvarojuma dokumenti,
5. nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu kvītis par nekustamā īpašuma nodokļa pilnīgu nomaksu, darījuma līgums, atsavinājuma līgums, mantojuma apliecība vai tiesas spriedums.
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas

Aizpildīta un parakstīta iesnieguma veidlapa kopā ar nepieciešamajiem pielikumiem iesniedzama Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā, Jomas ielā 1/5

e-pasts: pasts@jurmala.lv
Ar ko sazināties jautājumu gadījumā Konsultācijas Nodokļu nodaļas speciālisti  sniedz pirmdienās plkst. 14.00–18.00
Jomas ielā 1/5,  3.stāvā, 341.kab., tālrunis 67093977.
Lēmuma pieņemšanas un izziņas izsniegšanas termiņš

Iesniegums tiek izskatīts  un izziņa sagatavota 5 darba dienu laikā pēc iesnieguma, pieprasīto dokumentu reģistrācijas Jūrmalas pilsētas domes lietvedībā un nekustamā īpašuma nodokļa maksājumu samaksas pašvaldības budžeta kontos:

LV64PARX0002484571003, AS "CITADELE BANKA", kods PARXLV22

LV94RIKO0002013119147, AS "Luminor Bank" kods RIKOLV2X

LV72NDEA0000084971935, AS "Luminor Bank", kods NDEALV2X

LV35UNLA0010010130127, AS "SEB BANKA", kods UNLALV2X

LV19HABA0551023726069, AS "SWEDBANK", kods HABALV22

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda personīgā konta numurs (zemei) un/vai personīgā konta numurs (ēkai).

Ērti samaksāt nekustamā īpašuma nodokli var portālā www.e-pakalpojumi.lv un www.latvija.lv.