Joma:

Būvinspekcija

Kam nepieciešams:

Izziņa par jaunbūves nostiprināšanu. Iesniedzama īpašuma koloborēšanai Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļā.

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums  ar veidlapā norādītajiem pielikumiem

Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

Papīra formātā:

 

Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā, Edinburgas prosp.75, Bulduros, apmeklētāju pieņemšanas laikos,

vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros

Elektroniski parakstīts dokuments:

pasts@jurmala.lv

Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments:

Izziņa par jaunbūvi

Dokumenta sagatavošanas termiņš:

Viens mēnesis

Dokumenta sagatavošanas maksa:

35.57 EUR

Apmaksa veicama pirms dokumenta saņemšanas.

Apmaksas iespējas:

Ar pārskaitījumu

Pēc pārskaitījuma veikšanas dokumentu var saņemt ne ātrāk kā pēc divām darba dienām

Ar maksājumu karti

Var veikt apmaksu Pilsētplānošanas nodaļas 1. stāva 6. kabinetā, Edinburgas prosp.75. Ja dokuments ir gatavs, pēc apmaksas veikšanas to uzreiz var saņemt.

Dokumenta saņemšana:

Persona

Īpašnieks vai pilnvarotā persona (ja īpašnieks ir fiziska persona, pilnvarai jābūt notariāli apliecinātai)

Vieta

Pilsētplānošanas nodaļas 1. stāva 6. kabinetā, Edinburgas prosp.75.

Dokumenta derīguma termiņš:

Beztermiņa

Saistītie normatīvie akti:

Būvniecību reglamentējoši normatīvi akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

2009.gada 14.maija Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.331 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem””

Jautājumi, konsultācijas: 

Pilsētplānošanas nodaļa

Edinburgas prosp.75

Vecākā būvinspektore Aina Birina – ēkas, Priedaines-Dubultu rajons;

Būvinspektors Andrejs Šantars – ēkas, Vaivari no Skautu-Briežu ielas – Ķemeri;

Būvinspektore Agrita Ķurbe – ēkas, Dubulti no Blaumaņa, Skolas, Salas ielas – Vaivari līdz Skautu, Briežu ielai.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

pirmdiena plkst.14.00–18.00

ceturtdiena plkst.9.00–12.00