Joma:

Kultūrvēsturiskais mantojums

Kam nepieciešams:

Informācija nekustamā īpašuma īpašniekiem

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums ar veidlapā norādītajiem pielikumiem

Iesnieguma veidlapa 

Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

Papīra formātā

 

Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā, Edinburgas prosp.75, Bulduros, apmeklētāju pieņemšanas laikos,

vai Jūrmalas domes Apmeklētāju  apkalpošanas centros

Elektroniski parakstīts dokuments

pasts@jurmala.lv

Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments:

Izziņa par ēkas vai būves aizsardzības statusu

Dokumenta sagatavošanas termiņš:

10 darba dienas

Dokumenta sagatavošanas maksa:

22,76 EUR

Apmaksa veicama pirms dokumenta saņemšanas

Apmaksas iespējas:

Ar pārskaitījumu

Pēc pārskaitījuma veikšanas dokumentu var saņemt ne ātrāk kā pēc 2 darba dienām

Ar maksājumu karti

Var veikt apmaksu Pilsētplānošanas nodaļas 1. stāva 6. kabinetā, Edinburgas prosp.75. Ja dokuments ir gatavs, pēc apmaksājuma veikšanas to uzreiz var saņemt.

Dokumenta saņemšana:

Atbilstoši iesniegumā norādītajai iespējai

Dokumenta derīguma termiņš:

Beztermiņa

Saistītie normatīvie akti:

Būvniecību reglamentējoši normatīvi akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

2009.gada 14.maija Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.331 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”” (cenrādis eiro )

Jautājumi, konsultācijas: 

Pilsētplānošanas nodaļa

Edinburgas prosp.75

Kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste

Anita Maija Naudiša

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena plkst.14.00–18.00