Joma:

Būvinspekcija

Kam nepieciešams:

Iesniegšanai Valsts zemes dienestam un Rīgas rajona tiesas zemesgrāmatu nodaļai. Izziņa nepieciešama īpašuma dzēšanai no zemesgrāmatas.

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums  ar veidlapā norādītajiem pielikumiem

Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

Papīra formātā

 

Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā, Edinburgas prosp.75, Bulduros, apmeklētāju pieņemšanas laikos,

vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros

Elektroniski parakstīts dokuments

pasts@jurmala.lv

Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments:

Izziņa par būves neesību

Dokumenta sagatavošanas termiņš:

Viens mēnesis

Dokumenta sagatavošanas maksa:

35,57 EUR

Apmaksa veicama pirms dokumenta saņemšanas.

Apmaksas iespējas:

Ar pārskaitījumu

Pēc pārskaitījuma veikšanas dokumentu var saņemt ne ātrāk kā pēc divām darba dienām

Ar maksājumu karti

Var veikt apmaksu Pilsētplānošanas nodaļas 1. stāva 6. kabinetā, Edinburgas prosp.75. Ja dokuments ir gatavs, pēc apmaksas veikšanas to uzreiz var saņemt.

Dokumenta saņemšana:

Persona

Īpašnieks vai pilnvarotā persona (ja īpašnieks ir fiziska persona, pilnvarai jābūt notariāli apliecinātai)

Vieta

Pilsētplānošanas nodaļas 2. stāva 30. kabinetā, Edinburgas prosp.75.

Dokumenta derīguma termiņš:

Beztermiņa

Saistītie normatīvie akti:

Būvniecību reglamentējoši normatīvi akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

2009.gada 14.maija Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.331 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”” (cenrādis eiro )

Jautājumi, konsultācijas: 

Pilsētplānošanas nodaļa

Edinburgas prosp.75

Vecākā būvinspektore Aina Birina – ēkas, Priedaines-Dubultu rajons;

Būvinspektors Andrejs Šantars – ēkas, Vaivari no Skautu-Briežu ielas – Ķemeri;

Būvinspektors Andris Mednis – ēkas, Dubulti no Blaumaņa, Skolas, Salas ielas – Vaivari līdz Skautu, Briežu ielai.

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

pirmdiena plkst.14.00–18.00

ceturtdiena plkst.9.00–12.00