Joma:

Teritorijas plānošana

Kam nepieciešams:

Informācijas iegūšanai par atļauto izmantošanu un apbūves iespējām zemesgabalā – atļauto izmantošanu, apbūves blīvumu, intensitāti, stāvu skaitu un citiem apbūves rādītājiem

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums ar veidlapā norādītajiem pielikumiem

Iesnieguma veidlapa 

Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

Papīra formātā:

 

Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā, Edinburgas prosp.75, Bulduros, apmeklētāju pieņemšanas laikos,

vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros

Elektroniski parakstīts dokuments:

pasts@jurmala.lv

Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments:

Izziņa par apbūves iespējām

Dokumenta sagatavošanas termiņš:

Viens mēnesis

Dokumenta sagatavošanas maksa:

22.76 EUR

Apmaksa veicama pirms dokumenta saņemšanas.

Apmaksas iespējas:

Ar pārskaitījumu

Pēc pārskaitījuma veikšanas dokumentu var saņemt ne ātrāk kā pēc 2 darba dienām

Ar maksājumu karti

Var veikt apmaksu Pilsētplānošanas nodaļas 1. stāva 6. kabinetā, Edinburgas prosp.75. Ja dokuments ir gatavs, pēc maksājuma veikšanas to uzreiz var saņemt.

Dokumenta saņemšana:

Persona

Ikviens interesents

Vieta

Atbilstoši iesniegumā norādītajai iespējai

Dokumenta derīguma termiņš:

Izziņa ir derīga līdz brīdim, kad mainās Jūrmalas pilsētas apbūves noteikumi vai citi ar izziņas informāciju saistītie normatīvie akti.

Saistītie normatīvie akti:

Būvniecību reglamentējoši normatīvi akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

2009.gada 14.maija Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.331 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem”” (cenrādis eiro )

Jautājumi, konsultācijas: 

Pilsētplānošanas nodaļa

Edinburgas prosp.75

Teritorijas plānotājas

Daina Klauģe

Solvita Beitāne

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena plkst.14.00–18.00