Joma:

Būvinspekcija

Kam nepieciešams:

Būves nodošana ekspluatācijā, ja būvniecības iecerei tika izdota būvatļauja.

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums  ar veidlapā norādītajiem pielikumiem

Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

Papīra formātā:

 

Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā, Edinburgas prosp.75, Jūrmalā, apmeklētāju pieņemšanas laikos.

Elektroniski parakstīts dokuments:

pasts@jurmala.lv

Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments:

Akts par būves gatavību ekspluatācijai

Dokumenta sagatavošanas termiņš:

10 darba dienas

Dokumenta sagatavošanas maksa:

64,03 EUR

Apmaksa veicama pirms dokumenta saņemšanas.

Apmaksas iespējas:

Ar pārskaitījumu

Pēc pārskaitījuma veikšanas dokumentu var saņemt ne ātrāk kā pēc 2 darba dienām

Ar maksājumu karti

Var veikt apmaksu Pilsētplānošanas nodaļas 1. stāva 6. kabinetā, Edinburgas prosp.75. Ja dokuments ir gatavs, pēc maksājuma veikšanas to uzreiz var saņemt.

Dokumenta saņemšana:

Persona

Īpašnieks vai pilnvarotā persona (ja īpašnieks ir fiziska persona, pilnvarai jābūt notariāli apliecinātai)

Vieta

Pie attiecīgajiem būvinspektoriem

Dokumenta derīguma termiņš:

Beztermiņa

Saistītie normatīvie akti:

Būvniecību reglamentējoši normatīvi akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

2009.gada 14.maija Jūrmalas pilsētas domes lēmums Nr.331 „Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2005.gada 29.septembra lēmumā Nr.399 „Par Jūrmalas pilsētas domes būvvaldes maksas pakalpojumiem””

Jautājumi, konsultācijas: 

Pilsētplānošanas nodaļa

Edinburgas prosp.75

  • vecākā būvinspektore Aina Birina: ēkas, Priedaines-Dubultu rajons;
  • būvinspektors Andrejs Šantars: ēkas, Vaivari no Skautu-Briežu ielas,Ķemeri;
  • būvinspektore Agrita Ķurbe: ēkas, Dubulti no Blaumaņa, Skolas, Salas ielas – Vaivari līdz Skautu, Briežu ielai;
  • būvinspektors Juris Upmalis: inženierbūves.
Apmeklētāju pieņemšanas laiks

pirmdiena plkst.14.00–18.00

ceturtdiena plkst.9.00–12.00