Joma:

Projektēšana

Kam nepieciešams:

Iesniegums ēku un būvju tehniskā stāvokļa novērtēšanas komisijai lēmuma pieņemšanai par būves nojaukšanu

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums ar veidlapā norādītajiem pielikumiem

Iesnieguma veidlapa 

Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

Papīra formātā:

 

Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā, Edinburgas prosp.75, Bulduros, apmeklētāju pieņemšanas laikos,

vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros

Elektroniski parakstīts dokuments:

pasts@jurmala.lv

Dokumenta pieteikuma pamatojums:

Tiek iecerēta būves nojaukšana, objekta izņemšana no zemesgrāmatas.

Uz iesnieguma pamata sagatavotais dokuments:

Lēmums par būvju nojaukšanu

Dokumenta sagatavošanas termiņš:

3 mēneši

Dokumenta sagatavošanas maksa:

Bezmaksas

Dokumenta saņemšana:

Persona

Īpašnieks vai pilnvarotā persona, uzrādot notariāli apliecinātu pilnvaru

Vieta

Pilsētplānošanas nodaļas 1.stāva 6.kabinetā, Edinburgas prosp.75.

Jūrmalas domes kancelejā

Dokumenta derīguma termiņš:

Beztermiņa

Saistītie normatīvie akti:

Būvniecību reglamentējoši normatīvi akti

Jūrmalas pilsētas domes 2016.gada 24.marta saistošie noteikumi Nr.8 „Par Jūrmalas pilsētas Teritorijas plānojuma grozījumu grafiskās daļas, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu apstiprināšanu

Jautājumi, konsultācijas: 

Pilsētplānošanas nodaļa

Edinburgas prosp.75

Vecākais konsultants

Gundars Ūķis

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

Pirmdiena plkst.14.00–18.00