Joma:

Ģeodēzija, projektēšana

Kam nepieciešams:

Būvju plānošanai, projektēšanai, celtniecībai, ekspluatācijai.

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums ar veidlapā norādīto papildus informāciju

Iesnieguma veidlapa 

Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

Papīra formātā

 

Edinburgas prosp.75, Jūrmalā, 1.stāva 6.kabinetā, apmeklētāju pieņemšanas laikos, vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros

Elektroniski parakstīts dokuments

pasts@jurmala.lv

Uz iesnieguma pamata sagatavotā informācija:

Pieprasītie dati no Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas rīcībā esošā pilsētas digitālā kartogrāfiskā materiāla

Dokumenta sagatavošanas termiņš:

10 darba dienas

Dokumenta sagatavošanas maksa:

Atbilstoši 2013.gada 17.oktobra Jūrmalas pilsētas domes lēmuma Nr.577 ”Par Jūrmalas pilsētas domes Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļas maksas pakalpojumiem” pielikumam

Apmaksa veicama pirms informācijas saņemšanas.

Apmaksas iespējas:

Ar pārskaitījumu

Pēc pārskaitījuma veikšanas dokumentu var saņemt ne ātrāk kā pēc 2 darba dienām

Ar maksājumu karti

Edinburgas prosp.75, Jūrmalā, 1. stāva 6. kabinetā. Ja dokuments ir gatavs, pēc maksājuma veikšanas to uzreiz var saņemt.

Dokumenta saņemšana:

Persona

Īpašnieks vai projektētājs

Veids

Elektroniski: uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi vai pakalpojuma pieteicēja datu pārnēsātāju.

Papīra formātā: Edinburgas prosp.75, Jūrmalā, 1. stāva 6. kabinetā.

Dokumenta derīguma termiņš:

1 gads uz konkrēto darba veidu.

Saistītie normatīvie akti:

Būvniecību reglamentējoši normatīvi akti

Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr. 73 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"

Jautājumi, konsultācijas: 

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa Edinburgas prosp.75

ģeodēziste Jolanta Gau

kartogrāfijas inženieris Kaspars Gulbis

Apmeklētāju pieņemšanas laiks               

pirmdiena plkst.14.00–18.00

ceturtdiena plkst.14.00–17.00