Joma:

Mērniecības darbu veikšana

Kam nepieciešams:

Saistoši visiem mērniecības darbu veicējiem – sertificētiem ģeodēzijas,  zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības darbiem

Iesnieguma veidlapa:

Iesniegums ar veidlapā norādītajiem pielikumiem

Iesnieguma veidlapa 

Iesnieguma iesniegšanas iespējas:

Papīra formātā:

 

Edinburgas prosp.75 1.stāva 6.kabinetā, Bulduros, apmeklētāju pieņemšanas laikos, vai Jūrmalas domes Apmeklētāju apkalpošanas centros

Elektroniski parakstīts dokuments:

topo@jurmala.lv

Uz iesnieguma pamata sagatavotā informācija:

Dati mērniecības darbu veikšanai iesniegumā norādītajai teritorijai – digitālā formātā

Dokumenta sagatavošanas termiņš:

Trīs darba dienas

Dokumenta sagatavošanas maksa:

Bez maksas

Dokumenta saņemšana:

Persona

Īpašnieks vai projektētājs

Vieta

Uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi

Dokumenta derīguma termiņš:

Beztermiņa

Saistītie normatīvie akti:

24.04.2012. Ministru kabineta noteikumi Nr.281 “Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi

Jūrmalas pilsētas domes 2013. gada 17.oktobra saistošie noteikumi Nr. 73 "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites un maksas kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā"

Jautājumi, konsultācijas: 

Inženierbūvju un ģeodēzijas nodaļa

Edinburgas prosp.75

nodaļas vadītājs Ģirts Brambergs

ģeodēziste Jolanta Gau

kartogrāfijas inženieris Kaspars Gulbis

Apmeklētāju pieņemšanas laiks

pirmdiena plkst.14.00–18.00

ceturtdiena plkst.14.00–17.00