Dokuments (skaņojums) Būvniecības ieceres (projekta) skaņojums Koku vērtēšanas komisijā
Kam nepieciešams Būvniecības ieceres (projekta) saskaņošanai Būvvaldē
Joma Būvniecība
Veicamās darbības skaņojuma saņemšanai 1. Iesniedz iesniegumu Koku vērtēšanas komisijai ar nepieciešamajiem dokumentiem Apmeklētāju apkalpošanas centrā domē, Jomas ielā 1/5
 2. Koku vērtēšanas komisija veic attiecīgā objekta apskati (izbraukuma sēdē vienu reizi nedēļā - ceturtdienā)
 3. Būvniecības ieceri (projektu) saņem Apmeklētāju apkalpošanas centrā domē, Jomas ielā 1/5
Pakalpojuma pieprasīšana elektroniski, izmantojot internetu Nav iespējams
Nepieciešamie dokumenti 1. iesniegums (veidlapa )
2. Būvniecības iecere (projekts).
3. Citi dokumenti pēc komisijas pieprasījuma.
Saistītie normatīvie akti Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 22.novembra saistošie noteikumi Nr.46 "Jūrmalas pilsētas apstādījumu apsaimniekošana un aizsardzība"
Pakalpojuma maksa  Bezmaksas
Pakalpojuma pieprasīšanas iespējas Apmeklētāju apkalpošanas centrā domē, Jomas ielā 1/5
Lēmuma pieņemšanas termiņš  10 darbdienu laikā
Papildu informācija  Mežsaimniecības nodaļa Jomas ielā 1/5
Koku vērtēšanas komisijas priekšsēdētājs Atis Sapronovs (tālr. 67093862, 26497720; e-pasts: atis.sapronovs@jurmala.lv)
Pēteris Cepurnieks, tālr.: 67093953, 26232551; e-pasts: peteris.cepurnieks@jurmala.lv